Martin

logo mesta MARTIN - Nachádza sa na severnom okraji Turčianskej kotliny, ohraničenej Malou a Veľkou Fatrou. Pôvodne mestečko s mestskými právami, neskôr sídlo župy a okresu sa v druhej polovici 19. storočia stalo centrom slovenského národného života. Dnes je hospodárskym a administratívnym strediskom Turca s bohatou kultúrnou tradíciou. Názov mesta je spätý s menom svätca, sv. Martina, ktorému bol zasvätený prvý murovaný kresťanský kostol. Na území mesta sa našli pozostatky doby lužickej, púchovskej kultúry a staroslovienske osídlenie. Prvá zmienka je z roku 1264. Hoci Martin dostal prvé mestké výsady v roku 1340 podľa krupinského mestského práva, vyvíjal sa ako poddanské mestečko sklabinského panstva, ktoré od roku 1535 pripadlo Révayovcom. Mesto sa vďaka svojej polohe pri križovatke obchodných ciest a trhovému právu uplatňovanému od roku 1489 rozvinulo na remeselné a obchodné stredisko s početnými cechmi. Novodobé dejiny mesta sa začali písať od polovice 19. storočia, po revolučnom roku 1848. Strediskom slovenského národného života sa stal Martin v 60-tych rokoch 19. storočia. V auguste 1861 sa tu uskutočnilo zhromaždenie národovcov, ktoré vstúpilo do dejín pod názvom Memorandum slovenského národa. O dva roky neskôr bola v Martine založená Matica slovenská. V roku 1867 tu vzniklo jedno z troch slovenských gymnázií. V ďalších rokoch boli založené významné celonárodné inštitúcie a spolky: Živena, Slovenský spevokol, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenské národné múzeum, Kníhtlačiarenský účastinársky spolok, Tatra banka, Národný dom, Župná nemocnica a iné. S Martinom boli od polovice 19. storočia postupne zlučované susedné osady a obce: Riadok, Jahodníky, Košúty, Tomčany, Priekopa, Záturčie a dočasne aj Vrútky, ktoré sú dnes opäť samostatné.
 
Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímskokatolícky Kostol sv. Martina, ranogotický z druhej polovice 13. storočia. Bol postavený na mieste staršieho románskeho objektu, z 10. storočia. Kostol bol prestavaný v rokoch 1462 a 1523 a obnovený 1862 a po 1945. Vnútorné zariadenie je renesančného a barokového charakteru.
- Evanjelický kostol z roku 1784, stojaci na Memorandovom námestí, bol postavený ako tolerančný, veža bola pristavená po oprave v roku 1885.
- Stará budova Matice slovenskej (prvá budova) z roku 1869 - 1875 bola postavená neoklasicisticky, neskôr secesne prestavaná. Dnes je v nej Slovenské národné literárne múzeum.
- Druhá budova Matice slovenskej na Ulici P. Mudroňa z roku 1925.
- Tretia budova Matice slovenskejna Hostihore z roku 1978. Dnes sídlo Slovenskej národnej knižnice.
- Národný cintorín.
- Stará budova matičného gymnázia z roku 1860, dnes v rekonštrukcii.
- Bývalá budova Národného domu, dnes Divadlo SNP, postavená v roku 1888 ako neoklasicistická, prestavaná po roku 1945.
- Slovenské národné múzeum, prvá budova z roku 1908, dnes Múzeum Andreja Kmeťa.
- Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum s botanickou záhradou, z roku 1933.
- Múzeum slovenskej dediny (skanzen), v Jahodníckych hájoch.
 
PRIEKOPA
- Mestská časť Martina. Pôvodne zemianska obec, neskôr poddanská. Osídlená bola už v dávnej dobe, nesie stopy lužickej a púchovskej kultúry i staroslovienskeho osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1271 - Precopa. Názov je odvodený pravdepodobne podľa valu chrániaceho sídlisko. Obec patrila sklabinskému panstvu, neskôr Révayovcom.

Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímskokatolícky Kostol sv. Kríža z roku 1772, rokokovo-klasicistický.
- Cintorín hrdinov SNP.

TOMČANY - Obec je súčasťou Martina od roku 1945. Najprv sa spomína ako Zem Jordána, ale v roku 1410 ako Tomkova osada podľa zemepána Tomáša.

ZÁTURČIE - Zemianska obec pričlenená k Martinu. V chotári obce sa našli pozostatky sídliska z doby lužickej, púchovskej kultúry a veľkomoravského hradiska. Prvá zmienka je z roku 1937, keď sa spomína ako Zaturch. Názov obce je pravdepodobne odvodený podľa polohy osady za riekou Turiec.
 

erb mesta Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov: 45 000
Rozloha:
Kód obce:
Primátor: Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Adresa: MsÚ Martin, S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin
Telefón: 043 4131421
Fax: 043 4132483
email: msu@martin.sk
www: www.martin.sk
 

Aktuality

Vianočné trhy

Vianočné trhy

Obec Turčianske Kľačany Vás pozýva na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 27.11.2016....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 17.11.2016, Martin...pokračovanie

Záhradný koncert

Záhradný koncert

Večer nového šansónu dňa 16.7.2016 o 20.00 hod. zaznie na podujatí Záhradný koncert v Ružovej záhrade kaštieľa v Košťanoch nad Turcom....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 12.07.2016, Martin...pokračovanie

Bystričská slivka a Vabi Daněk

Bystričská slivka a Vabi Daněk

Podujatie Bystričská slivka dňa 23.7.2016 o 19.00 hod. na futbalovom štadióne na Bystričke privíta folkového speváka Vabi Daněka....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 12.07.2016, Martin...pokračovanie

Dni mesta Turčianskych Teplíc

Dni mesta Turčianskych Teplíc

Od 10. - 12. 6. 2016 sa uskutoční v Turčianskych Tepliciach podujatie Dni mesta 2016....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 09.06.2016, Martin...pokračovanie

Kvet Podhradia 2016

Kvet Podhradia 2016

Dna 9. júla 2016 sa bude konať v poradí už 13. ročník podujatia Kvet Podhradia....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 09.06.2016, Martin...pokračovanie

Odomknite s nami hrad

Odomknite s nami hrad

Považské múzeum v Žiline pripravuje na nedeľu 1. mája 2016 slávnostné otvorenie hradu Strečno. Podujatie začína o 9. hodine. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 21.04.2016, Martin...pokračovanie

Večer v múzeu

Večer v múzeu

Miestne múzeum Turany Vás pozýva na podujatie pod názvom Večer v múzeu....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 12.05.2013, Martin...pokračovanie

Parkúrové preteky

Parkúrové preteky

Dňa 23.4.2011 sa v Dražkovciach uskutočnia Parkúrové preteky - Jarná cena. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 15.04.2011, Martin...pokračovanie

VII. zimné športové hry samosprávy Turca

VII. zimné športové hry samosprávy Turca

VII. zimné športové hry samosprávy Turca sa uskutočnia dňa 11. marca 2011 v Jasenskej doline. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 24.02.2011, Martin...pokračovanie

XV. Ples samosprávy Turca

XV. Ples samosprávy Turca

XV. Ples samosprávy Turca , sa uskutoční dňa 12. marca 2011 v Kultúrnom dome v Dražkovciach. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 24.02.2011, Martin...pokračovanie

XIII. Ples samosprávy Turca

XIII. Ples samosprávy  Turca

XIII. Ples samosprávy Turca , sa uskutoční dňa 14. marca 2009 v ZSŠP Mošovce. Cena vstupenky 17,00 €. Vstupenky si môžete zakupovať v Kancelárií ZMOT od 2.2. 2009, kontakt 4132 958, 4303 614 , 0905 912 745, 0907 298 677....


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 06.02.2009, Martin...pokračovanie

V. zimné športové hry samosprávy Turca

V. zimné športové hry samosprávy Turca

V. zimné športové hry samosprávy Turca sa uskutočnia dňa 13. februára 2009 v Jasenskej doline. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 06.02.2009, Martin...pokračovanie

Návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Vo štvrtok 17. mája 2007 navštívil mesto Martin prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Pred budovou Mestského úradu v Martine ho privítal primátor mesta Andrej Hrnčiar podľa starého slovanského zvyku, chlebom a soľou. ...


Svoboda Juraj Ing., technik oddelenia informatiky MsÚ Martin (svoboda@martin.sk), pridané: 23.05.2007, Martin...pokračovanie
Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk