Bodorová

BODOROVÁ - Názov obce je odvodený podľa mien prvých majiteľov chotára Vida a Bodu. Prvá písomná zmienka je z roku 1265, kedy sa spomína
ako Vida, avšak už v roku 1364 ako Bodor. Táto pôvodne zemianska obec bola osídlená už v staroslovienskej dobe. V polovice 19. storočia bola
pripojená obec Paraštiná, v roku 1951 obec Kevice.

logo obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Ján Fábry
Adresa:
PSČ: 038 45
Telefón: 043 4947151
Fax:
email: bodorova@gaya.sk
www:

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk