Vrútky

VRÚTKY - Pôvodne zemianska obec, rozdelená na Dolné a Horné Vrútky. Počiatky osídlenia siahajú do obdobia lužickej kultúry a keltského osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1255. Názov obce je pravdepodobne keltského pôvodu: ruit-ka - miesto pri vode, ruad-ka - miesto pod vrchmi. Do 19. storočia ako zemianska osada patrila viacerým zemianským rodom. V roku 1871 - 1873 bola vybudovaná Košicko-bohumínska železnica, čím sa Vrútky stali dôležitou železničnou križovatkou.
 

Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokatolícky kostol z roku 1285 je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Prestavaný v roku 1905.
- Evanjelický kostol postavený v rokoch 1900-1908.
- Kúria z polovice 18. storočia.
 

erb mesta Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce: 038 61
Primátor: Ing. Miroslav Mazúr
Adresa: MsÚ Vrútky, Matušovický rad 4, 038 61 VRÚTKY
Telefón: 043 4241803
Fax: 043 4281285
email: primator@vrutky.sk
www: www.vrutky.sk

Aktuality

Dni mesta Vrútky a výstava Želrail

Dni mesta Vrútky a výstava Želrail

Od 18. do 21. septembra bude vo Vrútkach 9. medzinárodná výstava výrobkov a služieb pre potreby železníc a dopravy – ŽELRAIL. V uvedenom termíne sa budú konať aj Dni Mesta Vrútky. V dňoch 21. – 22. septembra 2007 sa uskutoční vo Vrútkach Jarmok ľudo...


Vrútky, MsÚ (vrutky@vrutky.sk), pridané: 13.08.2007, Vrútky...pokračovanie
Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk