Turčianske Teplice

TURČIANSKE TEPLICE - Kúpeľné mesto v hornom Turci, ležiace 24 km južne od Martina. V roku 1971 boli k Turčianskym Tepliciam pripojené obce Diviaky, Dolná Štubňa, Turčiansky Michal a predtým obec Vieska. V chotári obce sa našiel poklad z doby bronzovej a lužicko-sliezske žiarové pohrebisko. Prvá písomná zmienka je z roku 1281 - Aqua Calida (Teplá voda), 1351 - Topolcha, 1399 - Teplicha. Názov obce je podľa teplých žriediel liečivej vody. Pôvodná poddanská obec patrila hájskemu panstvu, neskôr kúpeľné mestečko, ktorého majetky získalo mesto Kremnica a pri tunajších teplých prameňoch vybudovalo kúpeľné budovy. O kúpele, doložené už v roku 1402, mala záujem najmä vyššia uhorská šľachta. Roku 1910 sa Turčianske Teplice stali aj sídlom mošovsko-kláštorského okresu, bol sem premiestnený učiteľský ústav, dnes Pedagogická a sociálna akadémia.
 
Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokatolický kostol z roku 1762 zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému.
- Budova bývalého sirotinca s kaplnkou, postavená v rokokovom slohu, z roku 1762.
- Kúpeľné budovy, niektoré z nich majú základy z druhej polovice 16. storočia, klasicisticky prestavované v 19. storočí.
- Bývalý hotel Alžbeta, postavený v historzujúcom slohu v roku 1884, opravený po roku 1885.
- Modrý bazén postavený v rokoch 1884 až 1885.
- Liečebný dom s reštauráciou z roku 1925-1927.
- Rodný dom a Galéria Mikuláša Galandu.
- Kúpeľný park, ktorý sa tiahne takmer dva kilometre až k Dolnej Štubni.

  DIVIAKY - Od roku 1971 miestna časť Turčianskych Teplíc. Pôvodne boli zemianskou osadou, neskôr poddanskou. Prvý krát sa spomínajú v roku 1260 - Dywak. Názov obce je podľa zemianskeho roku Diviackovcov, pochádzajúceho z hornej Nitry. Od 15. storočia patrila rodu Platthy z liptovskej Paludze.

Kultúrno-historické pamiatky:
- Renesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia, prestavaný v roku 1762, obnovený v rokoch 1952-1958 pre potreby Matice slovenskej. V pôdoryse má tvar písmena U, na západnej stene s dvoma vežami.
- Kaštieľ rokokovo-klasicistický z polovice 18. storočia, s pozdľžnym pôdorysom, v 19. storočí prestavaný.
- Klasicistická zvonica z roku 1833.

DOLNÁ ŠTUBŇA - Od roku 1971 miestna časť Turčianskych Teplíc. Prvá písomná zmienka je z roku 1281, keď sa spomína ako Villa Kosmas (-Kozmova dedina), no v roku 1437 už ako Stubna. Názov pochádza z mena podľa prvého majiteľa a zakladateľa obce Kozmasa, druhý názov z nemeckého slova "stuben" (chalupa). V 14. storočí sem prišli nemeckí kolonisti. Od 15. storočia patrila rodu Hájskych, od roku 1532 do 1848 Kremnici. Od 15. storočia bola mýtnou osadou, mýto sa tu vyberalo od roku 1437 do roku 1722. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pracovali ako lesní a železniční robotníci.

Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokatolícky kostol z roku 1596 je postavený v renesančnom slohu, prestavaný v 20. storočí.

TURČIANSKY MICHAL - Od roku 1971 miestna časť Turčianskych Teplíc. Prvá písomná zmienka je z roku 1352 - Ecclesio Sancti Michaeli (Farnosť sv. Michala). Od roku 1436 do 16. storočia obec patrila Turóciovcom, neskôr tu mali majetky viaceré zemianské rody. Názov tejto pôvodne poddanskej obce je odvodený od kostola zasväteného sv. Michalovi.

Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokatolícky kostol, ranogotický, z druhej polovice 13. storočia, je zasvätený sv. Michalovi. Barokovo prestavaný v roku 1750, obnovovaný v rokoch 1890 a po roku 1950.
 

erb mesta Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce: 039 01
Primátor: Igor Hus
Adresa:
PSČ: 039 01
Telefón: 043 4924249-51
Fax: 043 4922667
email: turciansketeplice@turciansketeplice.sk
www: www.turciansketeplice.sk
 

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk