Sučany

Najväčšia obec Turca leží 7 km severovýchodne od Martina, v nadmorskej výške 393 m.n.m. V praveku bola osídlená ľudom lužickej a púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka je z roku 1264, keď kráľ Belo IV. vymenil bývalému zvolenskému županovi Mikovi, synovi Detricha Sučany („possessio Suchan“) za Vrbicu.

Územie Sučian je nepretržite osídlené od mladšej doby bronzovej, 1300 rokov p.n.l. V stredoveku boli strediskom panstva, do ktorého patrili okolité dediny Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. V polovici 14. stor. získavajú Sučany mestské výsady, stávajú sa výsadným mestečkom / oppidum /, obchodným, výrobným a kultúrnym strediskom Dolného Turca. Mali právo konať týždenné trhy a výročné jarmoky, vyberať mýto na brode, neskôr moste cez Váh. V 15. stor. získavajú právo na dovoz, skladovanie a voľný obchod so soľou dovážanou z Poľska. V r.1878 tu postavil A. Schulz veľkú teheleň, v r. 1894 vznikla parná píla . V súčasnosti sa rozvíja v obci veľká priemyselná zóna.

Medzi kultúrne pamiatky obce patria patria ranogotický rímsko – katolícky kostol z konca 13. storočia, evanjelický kostol z r. 1873 s oltárnym obrazom od J.B. Klemensa, soľný sklad z r.1813, pranier na Námestí SNP, rodný dom štúrovského dobrovoľníka Ď. Langsfelda so stálou muzeálnou expozíciou dejín Sučian.

Zo Sučian pochádzajú také osobnosti ako Dr. Milan Hodža , predseda vlády ČSR v rokoch1935–1938, spisovatelia D.Sinapius-Horčička, Rudo Moric, fotograf Eugen Lazišťan. V obci sídli aj Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské, ktoré nesie meno svojho rodáka Milana Hodžu. V tomto roku /1.2.2008 / si pripomenieme 130. výročie jeho narodenia. V júni /28.6./ bude obec poriadať štvrté Sučianske slávnosti Dní Milana Hodžu s bohatým kultúrnym a spoločenským programom pre všetky vekové kategórie. V septemri / októbri / bude jubilejný XV. Sučiansky jarmok.


Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokatolícky Kostol Panny Márie Nanebovzatej z konca 13. storočia, pôvodne gotický, s krstiteľnicou zo 17. storočia.
- Evanjelický kostol z roku 1783, obnovený v roku 1858. Veža pristavaná roku 1859.
- Pranier z roku 1830.
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov: 4 647
Rozloha katastra: 3 326 ha
Kód obce: 3278
Starosta: Vladimír Plžík
Adresa: OcÚ Sučany, Nám.SNP č.31, 038 52 Sučany, okres Martin
Telefón: 043 424 10 10
Fax: 043 424 10 25
email: starosta@sucany.sk
www: www.sucany.sk 
 

Aktuality

Podujatia v obci Sučany

Podujatia v obci Sučany

Obec Sučany Vám prináša v roku 2008 nasledovné podujatia ......


Sučany, OÚ (starosta@sucany.sk), pridané: 05.01.2008, Sučany...pokračovanie

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Pozývame Vás na program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 21. októbra 2007 o 15.00 hod. v Robotníckom kultúrnom dome....


Sučany, OÚ (starosta@sucany.sk), pridané: 04.10.2007, Sučany...pokračovanie

Jarmok 2007

Jarmok 2007

Obec Sučany Vás pozýva na Sučiansky jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 15.9.2007....


Sučany, OÚ (starosta@sucany.sk), pridané: 07.08.2007, Sučany...pokračovanie
Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk