Rakša

RAKŠA - Obec rozprestierajúca sa 5 km severovýchodne od Turčianských Teplíc. V chotári obce sa nachádzajú sídliská z doby rímskej, keltskej a staroslovienske osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1277 - Roksa, 1280 - Raxa. V roku 1503 sa spomínajú dve sídliská, Vyšná a Nižná Rakša. Obec vypálili kurucké vojská v roku 1714. Ako zemianska osada patrila až do polovice 19. storočia rodu Rakšanských. Názov obce je možno podľa báje, ako svätyňa boha Radegasta alebo súvisí s pojmom rak. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. V chotári obce je rašelinisko s výskytom liečivej rachty trojlistej a rosičky anglickej. V roku 1933 sa k Rakši pripojila pôvodne zemianska osada Nedozor.

Kultúrno-historické pamiatky:

- Zvonica z roku 1820.
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Ján Grauzeľ
Adresa: OÚ Rakša 82, 039 01 RAKŠA,
PSČ: 039 01
Telefón: 043 4920060
Fax:
email: obecraksa@stonline.sk
www:

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk