Príbovce

PRÍBOVCE - Obec leží 8 km južne od Martina. Osídlená na konci doby bronzovej o čom svadčí lužické popolnicové pohrebisko. Prvá písomná zmienka je z roku 1230, ako Terra Príbouch a jej názov je odvodený z mena známeho Priboša. Pôvodne zemianská obec ležala na starej historickej ceste z Ponitria, bolo tu prekladište posty a tiež sa tu konali župné zhromaždenia. V roku 1783 tu bola založená evanielická latinská škola. V rokoch 1812 až 1815 tu bola tabaková továreň.

Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímskokatolícky kostol gotický bol postavený v roku 1640 na mieste drevenej kaplnky zasvätenej sv. Šimonovi a Judovi. Menšie opravy sa urobili v 18.,19. a 20. storočí.
- Evanjelický kostol postavený v roku 1829 na mieste v blízkosti starého dreveného
kostola postaveného v roku 1783. Kostol bol v roku 1901 celkovo prestavaný a bola k
nemu pristavená veža, ktorá je považovaná za jednu najkrajšiu v Turci.
- V obci sa nachádzajú dve kúrie, ruina klasicistická zo začiatku 19. stor., Dnes je už
stavba po nevhodnej rekonštrukcii (zateplená a boli nevhodne zamenené okná).Druhá
tiež klasicistická, prebudovaná na staršom renesančnom základe (zač. 19. stor.)
z ktorej je dnes už iba ruina.

 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha: 5 970 730 m2
Kód obce: 512 524
Starosta: Ing. Jaroslav Brzák, PhD.
Adresa: OÚ Príbovce 184, 038 42, okres Martin,
PSČ: 038 42
Telefón: 043 4294218
Fax: 043 4294218
email: ocu@obecpribovce.sk
www: www.obecpribovce.sk

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk