Necpaly

NECPALY - Historicky významná obec ležiaca 13 km juhovýchodne od Martina pri vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny. Bola osídlená už v mladšej dobe kamennej a bronzovej. Prvý krát sa spomína v roku 1266 (Nazpal), 1269 (Neczpal). Pôvodne poddanská obec vďačí za svoje meno prvému zemepánovi, patrila rodu necpalských, od 16. do 19. storočia rodu Justovcov. Justovci ako šíritelia reformačných myšlienok sa zaslúžili o vznik evanjelickej latinskej strednej školy, neskôr artikulárneho gymnázia. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, dobytkársvom, neskôr v obci vznikla papiereň, pivovar a píla. Ako administratívna časť Necpál, bolo od začiatku pričlenené Kostolište.

  Kultúrno-historické pamiatky:
- Rímskokoatolícky kostol stojací na návrší nad obcou je ranogotický z roku 1222 a zasvätený sv. Ladislavovi, s čiastočne zachovanými freskami. Bol viackrát upravovaný v 14. a 15. storočí, renesančne v 17. storočí, posledné opravy sú z 18. a 19. storočia a po roku 1950.
- Evanjelický kostol je z roku 1843 až 1863, postavený v neskoroklasicistickom slohu, s veľkým oltárom, ktorý dal vyhotoviť palatín Juraj Thurzo v roku 1611.
- Renesančný kostol z roku 1673, poschodový, s dvoma nárožnými vežami.
- Barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol pôvodne renesančný, s pôdorisom v tvare I.
- Renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v 18. storočí barokovo prestavaný, s menšími úpravami v 19. a 2O. storočí.
- Barokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia s pôdorisom v tvare T.
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Ing. Peter Majko
Adresa: OÚ Necpaly 168, 038 12, okres Martin
PSČ: 038 12
Telefón: 043 4296100
Fax:
email: necpaly@gaya.sk
www: www.necpaly.sk
 

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk