Letné športové hry samospráv

výsledky (.pdf - 72kB)


 otvorenie športových hier

nástup družstiev

kultúrny program

kultúrny program

kultúrny program

netradičné disciplíny

medovníčky pre športovcov

hod medicimbalom

skok do diaľky

petang

streľba zo vzduchovky

minifutbal

ceny pre víťazov

vyhlasovanie výsledkov

vyhlasovanie výsledkov

dobrá nálada pri vyhlasovaní výsledkov

poďakovanie ocenených športovcov

vrtochy počasia

 

ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk