Kláštor pod Znievom

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - Obec sa nachádza 16 km na juhozápad od Marina v Kláštorskej doline, pri riečke Vríca. Prvá písomná zmienka je z roku 1113, kedy sa spomína ako Vila Sancti Ipoliti (osada sv. Hypolita), podľa cirkevného patróna. V roku 1422 sa spomína ako suburbium Turoch (Podhradie Turčianskeho hradu). Svoj dnešný názov nesie od roku 1773. Osada sa vyvinula z podhradia hradu Turiec - Zniev. V druhej polovici 13. storočia dostala mestské práva a vyvíjala sa ako zemepánske mestečko. Patrila premonštrátskemu panstvu Zniev. Toto malé mestečko sa stalo sídlom olejkárstva. Tunajší olejkári sa dostali až do Ruska, Poľska, Perzie a na Kamčatku. V rokoch 1869-1874 tu bolo slovenské patronálne katolícke gymnázium, neskôr štátny maďarský učiteľský ústv, v ktorom študovali mnohí slovenskí literáti. V 19. storočí bola založená rezbárska škola. V okolí obce sa našli pamiatky z doby bronzovej a železnej, staroslovienske osídlenie.

  Kultúrno-historické pamiatky:
- Budova matičného gymnázia z roku 1874, dnes sa tam nachádza pamätná izba
- Kláštor premonštrátov z polovice 13. storočia
- Kláštorný kostol premonštrátov zasvätený Panne Márii zo začiatku 13. storočia, renesančne upravený
- Farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi z roku 1250. Vnútorné zariadenie je zo 16. storočia
- Kostol na kalvárii z roku 1728, renovovaný v roku 1816
- Rímskokatolícka fara, postavená v barokovom slohu
- Rímskokatolícka fara, postavená v barokovom slohu, z roku 1726
- Zrúcaniny hradu Zniev z 13. storočia
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Erika Cintulová
Adresa: OÚ Kláštor pod Znievom, M.Čulena 181,  038 43, okres Martin
PSČ: 038 43
Telefón: 043 4933100
Fax: 043 4933100
email: obecklastor@obecklastor.sk
www: www.obecklastor.sk

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk