Dražkovce

DRAŽKOVCE - Obec leží v časti Turčianskej kotliny v kotlinke Sklabinského potoka. Z osídlenia z eneolitu je doložený archeologický nález kamenných sekeromlatov srdcovitého tvaru z chotára obce a z veľkomoravského obdobia z 9. stor. pohrebiská v časti Mohylky medzi Dražkovcami a Tomčanmi. Časť Dolina (tiež nazývaná Jordánom) sa spomína v r. 1249. Ivankovská Strana sa v listinách uvádza v r. 1351. Bohunkovská Strana vznikla v r. 1415 a Svätá Helena sa spomína ako osada r. 1477. Tieto zemianske osady boli spojené v období druhej pol. 19. a začiatkom 20. stor. Obyvatelia obce sa prevažne zaoberali poľnohosp., JRD vzniklo v r. 1950. V obci sa nachádza budova kultúrneho domu s obecným úradom, dve triedy materskej školy a základná škola (roč. 1. až 4.). Dražkovce sú plynofikované, majú vybudovanú kanalizáciu, nový športový štadión a novú telekomunikačnú sieť. V škole pracujú rôzne krúžky, nacvičujú sa kultúrne programy, pracuje Spevácky krúžok a divadelný súbor dospelých i mladých. Za obcou na návrší medzi Dražkovcami a Diakovou sa nachádza ranogotický rím. kat. kostol z obdobia okolo r. 1300 a renesančne prestavaný v r. 1611. V obci sa nachádzajú dve zemianske kúrie, jedna postavená v prvej pol. 18. stor., druhá klasicistická z prvej pol. 19. stor. V obci každoročne organizujeme: Fašiangy, Deň matiek, Deň otcov, MDD, Posedenie s dôchodcami, Deda Mráza, Uvítanie detí, športový deň, futbalový zápas žien a nehrajúcich mužov. V letných mesiacoch každoročne organizujeme futbalový turnaj a viackrát tenisové turnaje. V obci sa nachádza športový štadión kde sú 2 nové tenisové kurty a pekné detské ihrisko – možnosť prenajímať na športové akcie.
 
Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímsko-katolícky kostol za obcou na návrší medzi Dražkovcami a Diakovou z obdobia okolo r. 1300; postavený ako ranogotický a renesančne prestavaný v r. 1611.
- Dve zemianske kúrie; jedna postavená v prvej pol. 18. stor., druhá klasicistická z prvej pol. 19. stor.
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 442 ha
Kód obce: 512214
Starosta: Viera Šalagová
Adresa: OÚ Dražkovce 1, 038 02, okres Martin,
PSČ: 038 02
Telefón: 043 4131862
Fax: 043 4302 009
email: oudrazkovce@stonline.sk
www:

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk