Diaková

DIAKOVÁ - Obec sa nachádza 4 km východne od Martina. Názov nesie podľa majiteľa, učeného zemepána Pavla, starosloviensky diak - učený človek, maďarsky deák. Táto pôvodne poddanská obec patrila sklabinskému hradu. Prvá písomná zmienka je z roku 1327, kedy sa spomína ako Albertfelde (Albertovo pole), v roku 1375 už ako Ayakfalva (Deákova Ves).
 

erb obce Základné údaje o obci:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Bc. Róbert Ivaška
Adresa:
PSČ: 038 02
Telefón: 043 4131126
Fax:
email: obecdiakova@stonline.sk
www:

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk