Abramová

ABRAMOVÁ - Táto pôvodne zemianska obec sa prvý krát spomína v roku 1268 ako Villa Abraham (Abrahamova dedina). Meno nesie podľa zemepána Abraháma, zakladateľa osady. K obci boli pričlenené obce Laclava a Polerieka. 
Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímskokatolícky kostol z druhej polovice 13.storočia zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi z vďaky za zažehnanie moru.
- Kúria z 18. storočia
- Kúria z 19. storočia
POLERIEKA
- Obec sa nachádza 24 km na juhozápad od Martina. Názov tejto pôvodne zemepánskej, neskôr oddánskej obce je odvodený od slov pole, potok, rieka. Prvá písomná zmienka je z roku 1112, kedy sa spomína ako Polireca. V chotári obce je prameň slatiny. Obec bola pripojená k Abramovej v roku 1991.
Základné údaje o obci:

Počet obyvateľov:
Rozloha:
Kód obce:
Starosta: Milan Černák
Adresa:
PSČ: 038 22
Telefón: 043 4962142
Fax: 043 4962142
email: uobecny5@gaya.sk
www:

Aktuality

Zobraziť aj staršie príspevky
ikona

Samospráva

Združenie miest a obcí - región Turiec je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec. Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

ikona

Aktuality

Aktuálne akcie v obciach a akcie organizované samosprávou ZMOT. Aktuality samosprávy ZMOTu.

Kontakt

Združenie miest a obcí - región Turiec (ZMOT)
Nám. S.H. Vajanského 1
03601 Martin
Tel.: 0918391854
e-mail: rvc@rvcmartin.sk